«Jeg kontaktet SalesUP fordi vi trengte noen som kunne dokumentere utviklingen og vise frem arbeidsmetodene som ble brukt for å rense Gilhusbukta. SalesUP leverte dette og vi er svært fornøyde med resultatene som SalesUP har levert nå i 3-4 år.»